ביטול עסקה

טופס ביטול עסקה

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981,  לתנאי רכישת המוצר, ו\או לתקנון האתר הנך רשאי\ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים הבאות:
  • בהודעת ווטסאפ לטלפון מס' 072-2233824
  • בדואר אלקטרוני לכתובת  service@keds.co.il
  • בדואר רשום לכתובת: ת.ד 433 חולון 
  • באינטרנט - באמצעות משלוח טופס הודעת הביטול המופיע מטה 
בהודעת הביטול, יש לציין:
שם מלא, מספר ת.ז, מספר הזמנה, טלפון,ומייל לשם זיהוי העסקה
ונתוני המוצר שברצונך לבטל.
  
לתשומת ליבכם